In Memoriam

For Norbert

A million times I needed you,
A million times I cried,
If Love alone could have saved you,
You never would have died.


Ter herinnering aan zijn onverwacht heengaan wordt het volgende weergegeven:

Allereerst de advertentie met bekendmaking van zijn overlijden en de rouwadvertentie; een maand later gevolgd door een dankwoord.

De toespraak van Jopi Hart, die hij tijdens de uitvaart heeft gehouden;

dan een ingezonden stuk van Theo Dol van Wervershoof;

en een van Harry Krafft Walters;

alsmede een redactioneel artikel in de Amigoe;

en een artikel geplaatst op dinsdag 1 juni 2010 van het Antilliaans Dagblad.

Verder zijn er een aantal herinneringen ontvangen o.a. van Janchi Beaujon alsmede van Norbert's zus Beppie en van Alex Alberto


in loving memory of Norbert Hendrikse