In Memoriam Norbert Hendrikse

'Le journal, c'est un monsieur,' zeggen de Fransen. En daarmee bedoelen ze dat de krant een persoonlijkheid moet zijn die zijn lezers op de hoogte houdt van het wel en wee in de maatschappij en geregeld ook commentaar levert op de gang van zaken.
In een kleine gemeenschap als de onze is dat geen sinecure. Norbert Hendrikse was intelligent, geestig en kende deze gemeenschap door en door. Ook had hij voldoende historisch besef om te kunnen oordelen over de dagelijkse nieuwsstroom en de selectie daaruit. Hij kon met intens plezier (en in een record-tijd) een hoofdartikel afleveren. Zijn woordspeligheid die tot uiting kwam in de Preke was onnavolgbaar.
Norbert had een grote belangstelling voor de geschiedenis en de cultuur van de Antillen zoals naar voren komt in zijn beleid voor de krant en de Napa en in zijn boeken. Voor mij hoort hij thuis in de reeks hoofdredacteuren die de Amigoe zijn monumentale status hebben gegeven.
Een paar weken geleden kwam ik hem nog tegen, zoals altijd vergezeld van zijn vrouw Solange. Ik vroeg hem naar zijn recente publicaties. Hij gaf me vol trots zijn visitekaartje waarop zijn website staat vermeld. Die geef ik hierbij door: www.norberthendrikse.nl. Een beter eerbetoon kan ik op dit moment niet bedenken.

Theo Dol van Wervershoof,
Nederland