Norbert Hendrikse - Curaçao

GENEALOGIE

Op deze website zijn de stamboomgegevens te vinden van de familie Hendrikse die oorspronkelijk uit de provincie Zeeland afkomstig is. Het eerste overzicht betreft de afstammelingen van Heyndrick Cornelisse die de stamboom Hendrikse vormen alsmede de voorouders van Willem Hendrikse.

Het tweede overzicht is een parenteel van Isaac Snoek, geboren in Amsterdam en zijn afstammelingen vormen de stamboom Snoek. Levie Heijman Snoek, geboren in 1830, vertrok als militair naar Curaçao en zijn kleindochter Henriette Rosina Snoek trouwde aldaar met Willem Hendrikse.

Voorts zijn twee verhalen beschikbaar over deze families alsmede een Engelse vertaling van het familieverhaal Snoek.

Stamboom Hendrikse; afstammelingen van Heyndrick Cornelisse uit Westkapelle.

Voorouders van Willem Hendrikse uit Westkapelle

familie verhaal Hendrikse.

Stamboom Snoek; afstammelingen van Isaac Snoek uit Amsterdam.

Voorouders van Henriette Rosina Snoek van Curaçao

familie verhaal Snoek.
alsmede de Engelse versie The story of the family Snoek

Op- en aanmerkingen kunnen worden verzonden naar de webmaster.