Een wandeling in oud Otrobanda

Ontvangen Reacties

Amigoe: ingezonden

'Een wandeling in oud Otrobanda'

Na een schone wandeling door het verleden in het mooie boek van de heer Norbert Hendrikse, wil ik als oudste (1930 geboren) Winkel even reageren op de informatie (verkeerde) over de familie Winkel. Op pag. 41 wil ik wat toevoegen en op bladzijde 71 wat corrigeren. Jammer dat de heer Hendrikse niet eerst een van ons van de familie Winkel benaderd heeft vr het ter perse gaan van zon historisch boek. Gezien de vele mooie familiefotos in zijn boek, neem ik aan dat de heer Hendrikse de andere nakomelingen van de Otrobandistas wel degelijk moet hebben benaderd en dat zijn boek niet alleen gebaseerd kan zijn op gesprekken van horen zeggen.

Op bladzijde 41 neem ik ook de vrijheid wat toe te voegen, namelijk Christiaan Winkel (Omo Chan) huwt 16 december 1911 Eleonora Bartels Daal (Shon No, voor mij Manochi). Edna Vincent Winkel was hun aangenomen dochter uit de VS. Zelf hadden zij geen kinderen.

Op pag. 71 wil ik wat verkeerde gegevens over gegevens over de familie Winkel even corrigeren. Piet Winkel (Friedrich Wilhelm Pieter) getrouwd met Johanna Elisabeth Hage hadden twee zonen en een dochter namelijk Hein (dus geen Dois), Chan (eigenaar van Park Hotel) en Mary. Piet Winkel was o.a. koopman ( La Maravilla), Dois (Gustaaf Adolf) Winkel was geen broer van deze Chan di Piet. Dois was een broer van Chan di Dd (mijn vader). Dois en mijn vader waren zonen van Dd (Gustaaf Adolf) Winkel.

De winkels hadden een traditie steeds een van hun zonen Christiaan te noemen (Chan). Deze traditie stamt uit de tijd van Eva Zimmerman, moeder van onze stamvader (Papa Chan Winkel) die haar zoon Christiaan noemde naar haar broer Christiaan Zimmerman, die vuurtorenwachter was op Boca San Michiel, getrouwd met Maria Martina.

Dit kan zeker tot verwarring leiden. Ook was Dois geen eigenaar van de firma C. Winkel & Zonen N.V. (een geliefd en gerenommeerd bedrijf in de gemeenschap). C.Winkel & Zonen N.V. was een familiebedrijf opgericht door onze stamvader (Papa Chan) in 1873, La Casa Rosada. Naar men zegt na een roze lot uit de Venezolaanse loterij te hebben gewonnen. De oude Winkels verfden al hun huizen in die tijd rood. Helaas heeft het grote huis van Papa Chan en Ma Eni met hun elf kinderen moeten wijken voor de bouw van het viaduct. Evenals ons woonhuis in de Frederikstraat.

Een wandeling in oud Otrobanda. Maar soms verdwaalt men wel eens. Dit had voorkomen kunnen worden!

Ilse Risseeuw-Winkel
(dochter van Christiaan Winkel G.A.Z., (Gustaaf Adolf zoon) Chan di Dd.

Curaao, mei 2007

NASCHRIFT:
Ik ben blij met bovenstaande verbeteringen en aanvullingen. Ik had van tevoren met drie familieleden Winkel gesproken, maar ik kan niet alle namen in mijn boek noemen en foutjes kunnen tijdens het uitschrijven van al die gesprekken worden gemaakt. Het gaat het in mijn boek vooral om wie hebben gewoond in Otrobanda en wat zij deden en het is geen genealogisch verhandeling. Het is ook niet mogelijk het boek aan iedereen voor het drukken ter inzage te geven om wijzigingen en aanvullingen aan te kunnen brengen. Het zou wellicht in een babylonische spraakverwarring kunnen uitmonden. Hier op deze website kan dat wel. De verbeteringen zijn met andere correcties vermeld in de rubriek Errata op deze website.

Norbert Hendrikse